La Direcció d' ITnow conscient de la necessitat d'adoptar mesures d'estalvi energètic i de protecció del Medi Ambient, estableix una Política Ambiental alineada amb aquests propòsits i la naturalesa, magnitud i impactes ambientals de les seves activitats, productes i serveis d'Empresa proveïdora de les infraestructures d'IT, comunicacions, projectes i consultoria tecnològica del grup CaixaBank.


La Política Corporativa de Medi Ambient repercuteix en l'àmbit de la gestió ambiental com a document essencial per l'exposició i comunicació dels principis i compromisos ambientals d'ITnow.


Política Corporativa de Medi Ambient


Creiem en el creixement sostenible

ITnow està compromesa amb el medi ambient en tots els aspectes del seu negoci i desenvolupament de la seva activitat tenint en compte la protecció de  l'entorn i intentant aconseguir la màxima eficiència energètica.

Tot i ser una empresa on l'activitat que desenvolupa no és agressiva amb l'entorn, ITnow ha implantat una política ambiental basada en la millora contínua i la implementació de les bones pràctiques ambientals mitjançant un sistema de gestió medi ambiental.

El compromís d'ITnow amb el medi ambient es basa en:

  • Garantir el compliment de la legislació i normativa ambiental aplicable a les activitats d'ITnow
  • Disposar d'un sistema de gestió medi ambiental que permeti aplicar bones pràctiques ambientals i promovent la millora contínua
  • Impulsar el "Green IT": impulsar el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient i preveure actuacions contaminants garantint així la prevenció del medi ambient 
  • Proporcionar un lloc de treball segur i saludable mitjançant la política de prevenció de riscos
  • Garantir el marc per establir objectius de millora ambiental
  • Assegurar un ús responsable de l'energia en l'empresa aconseguint eficiències energètiques en paràmetres d'estalvi i consum
  • Realitzar auditories i auto-avaluacions internes amb paràmetres preestablerts en el sistema de gestió medi ambiental que permeti mesurar els progressos d'execució en matèria medi ambiental d'ITnow generant informes periòdics per a la Direcció
  • Integrar criteris medi ambientals de la seva oferta de productes i serveis
  • Sensibilitzar els grups d'interès fomentant la protecció de l'entorn, en especial: formar i sensibilitzar als empleats amb la finalitat de fer-los participar de la política medi ambiental i fomentar la protecció de l'entorn i difondre la nostra política ambiental als proveïdors que realitzen activitats en el nostre centre de treball


Tot empleat d'ITnow, així como els contractistes que es troben a les seves instal·lacions, han de seguir aquesta política i informar de qualsevol qüestió en matèria medi ambiental, de salut o de seguretat, a la Direcció, para prendre les mesures correctores que escaiguessin.


A continuació, citem els següents enllaços per accedir als compromisos als que ens hem acollit com a filial d'IBM:


El sistema de gestió ambiental implementat és aplicable a les oficines d'ITnow, situades a:


Barcelona: Numància 164, 08029 Barcelona (España)
Lisboa: Rua Camilo Castelo Branco 44 2º  - 1050-045 Lisboa (Portugal)