Patrocinis

Patrocinis i Associacions d'ITnow


ACEC (Associació Catalana d'Empreses Consultores de Catalunya)
ACEC.jpg
L'Associació Catalana d'Empreses Consultores (ACEC) és l'Organització Empresarial de les empreses consultores catalanes, un sector imprescindible pel bon desenvolupament de l'activitat econòmica. L'ACEC és una entitat de caràcter privat, sense ànim de lucre, que representa a les empreses de l'àmbit de la consultoria a Catalunya i els seus professionals.

Avantatges de ser membre de l'ACEC:

  • Sensibilitza i potencia el valor de les empreses i institucions.
  • Dóna servei i promociona a les consultores membre en l'àmbit públic i privat.
  • Facilita el networking dels associats. 
  • Cerca i genera continguts d'interès per a les empreses associades.
  • Facilita la relació de les empreses associades amb altres grans associacions.

APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)
APD.jpg
L' Asociación para el Progreso y el Desarrollo de la Dirección es va crear el 1956 amb l'objectiu de col·laborar amb les empreses pel desenvolupament dels seus directius. Al llarg dels anys, APD ha utilitzat diferents eines per assolir el seu objectiu fundacional, convertint-se en un prestigiós centre de debat i de relacions a nivell nacional. 

APD és una entitat privada i independent, sense ànim de lucre, d'àmbit internacional, amb la missió d'impulsar i actualitzar la formació i la informació dels directius d'empreses i dels empresaris mitjançant activitats de difussió del coneixement, capacitació i millora professional.

APD afavoreix el debat, l'intercanvi d'experiències i d'idees, des del més absolut respecte a la diversitat i a les opinions de tots, no prenent part per cap d'elles.

​​​​​​​