Innovació

Gestió del Centre de Processament de Dades de CaixaBank

Un projecte de gran complexitat

 
ITnow és el responsable de la gestió de la infraestructura tecnològica del CPD de CaixaBank.
 

CPD de La Caixa.jpgLa construcció de les instal·lacions es va fer entre el 2009 i 2010 per Sumasa, la filial de obres i serveis immobiliàries de CaixaBank, qui va dissenyar un espai de fins 6.254 m2 per sales IT. D'aquest espai, a l'actualitat estan en ús 2.436 m2 per part de CaixaBank i 2.088 m2 per part d'IBM. La capacitat elèctrica pot arribar fins els 8.440 KW, dels que 2.880 KW estan habilitats.


El trasllat de l'anterior CPD a aquest, el va dur a terme ITnow durant un període de 8 mesos, entre 2011 i 2012, posant de manifest la seva eficàcia a l'hora de gestionar projectes de gran complexitat. En aquest temps, ITnow va coordinar a més de 100 tècnics de diferents empreses en les àrees de Telecomunicacions, Sistemes Distribuïts, Mainframe, Emmagatzematge i Aprovisionament de CPD pel correcte trasllat de la infraestructura. En total, es van traslladar 1.437 servidors i prop d'1 PB d'informació sense provocar impacte en el servei.

El treball en equip i l'esforç constant han estat, sense dubte, factors determinants de l'èxit del projecte.

Principals avançaments

La posada a punt del Data Center ha permès:

  • Millorar la qualitat, eficiència i fiabilitat. Certificats obtinguts: Uptime Institute Tier III Constructed Facility, y, U.S. Green Building Council: LEED Silver
  • Renovar la Xarxa de Telecomunicacions i Emmagatzematge
  • Reduir el temps d'aprovisionament de nous servidors arran de l'estandarització del CPD
  • Millorar la ràtio de virtualització del 40% al 75%
  • Reduir en un 30% el número de servidors físics
  • L'ús d'infraestructures i equips informàtics més moderns i eficients ha fet possible una disminució del consum elèctric del 50%
Futur Pròxim

A l'actualitat, el segon CPD es troba en fase de construcció i serà d'idèntiques dimensions i potència elèctrica.  En aquest nou projecte s'ubicarà tota la infraestructura que actualment resideix en el CPD de Backup. En el disseny, s'ha previst i evitat tot tipus de contingències que poguessin afectar a ambdós centres, simultàniament.

El principal objectiu es disposar de dos CPD's independents que puguin donar servei, de forma activa, als exigents entorns tecnològics de CaixaBank i que, en cas de contingència, també puguin fer de centre de suport. Per això, estaran interconnectats per un gran número de fibres òptiques que permetin a les aplicacions executar-se indiferentment en un centre o en un altre, sense pèrdua de funcionalitat ni rendiment.

El trasllat es durà a terme entre 2015 i 2016, moment en què es preveu moure més de 3.000 servidors i uns 4PB d'espai en disc.
 
​​​​