AVÍS LEGAL

 

IT NOW S.A. (en endavant “ITnow”) és l’entitat titular de la present pàgina web o portal d’“ITnow” (http://www.itnow.es)

 

L'accés al portal d'”ITnow” i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això us recomanem que llegiu atentament el seu contingut si voleu accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del portal d'”ITnow”.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines es la vigent a la data de la seva última actualització.

 

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. ”ITnow” es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, cas en què entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquesta data.

 

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no constitueixen oferta vinculant. ”ITnow” es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal d'”ITnow” quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal d'”ITnow”, les pàgines que comprèn i la informació o els seus elements continguts, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ITnow o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

 

 “ITnow” no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines del portal d'”ITnow” quan la titularitat dels mateixos no correspongui a ”ITnow” ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L´incompliment d´aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent

 

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o fer còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'”ITnow”. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d'”ITnow” o de les empreses del seu Grup.

 

Queda prohibit, llevat dels casos en què expressament ho autoritzi ”ITnow”, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de ”ITnow” diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL ITnow, o la que el substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web d'”ITnow” o la informació continguda sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

”ITnow” no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal d'”ITnow”, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

 

”ITnow” no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal d'”ITnow” mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal d'”ITnow” o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius d'”ITnow”, excepte autorització expressa d’aquesta última.

 

”ITnow” i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat en relació a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del portal d'”ITnow” per terceres persones o entitats, encara que pertanyin a l seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a això anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal d'”ITnow”.

 

Ni ”ITnow” ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'”ITnow”; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web d'”ITnow”; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

​