El que ens fa
A ITnow creiem en els nostres valors. Donen forma a tot el que som. Són l'ADN de la nostra cultura d'empresa i recolzen totes les nostres decisions. Els nostres valors ens impulsen i ens ajuden a afrontar nous reptes cada dia.
Aquests són els nostres valors,
les nostres 5 C's:
Confiança
en el nostre projecte, en la nostra capacitat, en el nostre equip. Creiem que sense confiança no hi ha èxit.
Creativitat
sempre buscant noves idees, una nova visió, tot allò que ens porti a la millor solució, la més innovadora.
Capital Humà
el més important són les persones, ITnow és 100% una empresa de persones, una empresa de talent.
Client
pensem en els nostres clients, tot el nostre coneixement està al seu servei, al servei del negoci.
Qualitat
entenem la qualitat com el nostre compromís continu amb la feina ben feta.  
El nostre Equip
Per donar resposta als reptes tecnològics dels nostres clients és necessari disposar d'un gran equip humà com el nostre. Comptem amb professionals qualificats/des i especialitzats/des, en contínua formació i desenvolupament professional, que permeten que ITnow estigui al dia de les últimes tecnologies, certificacions i novetats del mercat. El creixement continu dels nostres companys/es i professionals és un dels pilars fonamentals del negoci. El nostre equip directiu està format per professionals amb un gran coneixement del sector i una dilatada experiència en entorns altament competitius.
Equip Directiu
Pablo Berges
Sergi Sánchez
Robert Miralles
Josep Morancho
Paloma Esperón
Susana Peñafiel
Inmaculada Cortés
Andrés Wolf
Helena Cunha
M. Antonia Abizanda
Josep Miquel
Carlos Baptista
Jose Gama
Eduard Romero
Óscar Fernández
M. del Carmen Calvo
Verónica Moreno
Xavier Noguera
Mateu Tomàs
Angels Capeta
António Tavares
Emmanouil Dedes
Compromís amb la Diversitat i Igualtat
A ITnow volem que el nostre Pla d'Igualtat mostri la nostra manera de pensar, per això treballem de manera conjunta per millorar en les àrees més sensibles, com són la Comunicació i la Selecció de persones. El nostre Pla d'Acció té com a principals focus:
Crear una Comunicació interna y externa igualitària.

Sensibilitzar els i les Itnowers en matèria d’Igualtat y Diversitat.

Garantir la igualtat de tracte i oportunitats en processos de selecció transparents i objectius.
Compromís amb el Medi Ambient
A ITnow estem compromesos a:
- Disposar d'un sistema de gestió mediambiental que permeti aplicar bones pràctiques ambientals, promovent la Millora contínua a tots els nivells de la cadena de valor.

- Impulsar el "Green IT": impulsar el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient tant en les nostres activitats com en les dels nostres clients i col·laboradors/res.

- Integrar Criteris mediambientals en la nostra oferta de productes i serveis donant als clients la millor solució disponible des del punt de vista ambiental.

- Garantir un ús responsable de l'energia i dels recursos a l'empresa aconseguint eficiències en paràmetres d'estalvi i consum.

- Sensibilitzar els grups d'interès fomentant la protecció de l'entorn, especialment: formar i sensibilitzar els i les empleades amb la finalitat de fer-los partícips de la política medi ambiental; fomentar la protecció de l'entorn i difondre la nostra política ambiental a tots els proveïdors que realitzen activitats tant dins com fora dels nostres centres de treball.

Proporcionant a més un lloc de treball segur i saludable als nostres empleats i empleades i col·laborador/es.

ITnow realitzarà un seguiment continu que permeti mesurar els progressos d'execució en matèria mediambiental.
El Sistema de Gestió Ambiental implementat és aplicable a les oficines d'ITnow, a:

Barcelona: C. Numancia 164 3ª - 08029 Barcelona (España)

Lisboa: Rua Camilo Castelo Branco 44 2ª, 3ª, 4ª  - 1050-045 Lisboa (Portugal)