Testimonios

Com a enginyer m'encanta treballar en una companyia amb un grau tan alt d'especialització tecnològica com el d'ITnow i on la competència tècnica es dona per descomptat a tots els nivells.
Daniel Navarro
Datapool